Εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Εδώ το πρόγραμμα της συζήτησης με τις συγγραφείς Ahdaf Soueif & Adania Shibli με θέμα «Κοινοί τόποι και ιθαγένειες: Μια κριτική ματιά στην κοινωνία των πολιτών»

Advertisements