Η Ιστορία σαν φάρσα

Η ανήμπορη σιγή μπροστά στην πραγματικότητα «Εδώ δεν υπάρχει τίποτε νεότερο, φοβούνταν ταραχές, αλλά, νομίζω, χωρίς λόγο. Θα υπάρξει έλλειψη χρημάτων αν δεν καταβληθεί επιτέλους η τρίτη δόση του δανείου(...)» (Ανέκδοτες επιστολές της στον πατέρα της, 1836-1853, Εστία). Βιώνουμε ξανά την εθνική μετεπαναστατική αγωνία για την επόμενη δόση του δανείου. Και την ώρα που κόβονται … Συνεχίστε την ανάγνωση Η Ιστορία σαν φάρσα