Ο κύκλος των χαμένων βουλευτών

Η απαξίωση του πολιτικού κόσμου διόλου άσχετη δεν είναι με την αποψίλωση του παραδοσιακού βουλευτικού χαρτοφυλακίου. Απομειώθηκε καταρχήν η συμμετοχή του βουλευτή στο νομοθετικό έργο σε βαθμό που δεν έχει πρόσφατο προηγούμενο. Οι βουλευτές ψήφιζαν με διαδικασίες κατεπείγοντος χωρίς ακριβή εικόνα του περιεχομένου των νομοσχεδίων. Συχνά μάλιστα εκ των υστέρων εξανίσταντο για διατάξεις που οι … Συνεχίστε την ανάγνωση Ο κύκλος των χαμένων βουλευτών